DETTE SKAL DU BRUGE FOR AT MODTAGE BILLEDER


En antenne
En modtager/scanner
En computer med lydkort og Windows
Et Trackeprogram
Et Modtage program
ANTENNEN


Satelliterne sender på frekvenser mellem 137 og 138 Mhz, så man skal bruge en antenne der er beregnet til disse frekvenser. For at få maximum udnyttelse af signaler fra satelliten, skal antennen kunne modtage højrepolariserede signaler. På Dansk betyder det, at signalet fra satelliten roterer, og det er ikke som Feks TV signaler, der er vandret polariseret og som man modtager på en vandret monteret antenne. Man kan godt prøve at bruge Feks. en discone antenne, men resultatet vil ikke være nær så godt som en antenne der er beregnet til vejsatelliter, bla. fordi at HALVDELEN af signalet går tabt, fordi antennen ikke kan modtage det fulde højrepolariserede signal, og der vil være "huller" i signalet fordi udstrålings diagrammet ikke er ideelt. Antenner der er beregnet til vejrsatelitter, kan laves meget enkle.

 
MODTAGEREN


En modtager der er beregnet til vejrsatellit billeder, vil give et perfekt resultat, men hvis du har en scanner og vil prøve med den, kan det også lade sig gøre, omend med meget forskellig resultat. Satelliterne sender i FM, så din scanner skal altså stå i FM stilling. Så til et teknisk ord -Mellemfrekvensbåndbredde-. Hvis man skal forklare det lidt enkelt, så kan man sammenligne det med lyden fra et stereo anlæg. Vi siger at stereo forstærkeren er satelliten, som så sender et signal til højtaleren som så svarer til din modtager. Lyden fra forstærkeren vil ligge i frekvenser fra cirka 30 Hz op til 20.000 Hz (20 Khz), som højtaleren så vil "sende" videre ud i stuen. Højtaleren kan altså klare et signal som er omkring 20 Khz bredt, Hvis man nu fjerner diskant højtaleren, vil højtaleren ikke kunne gengive de høje toner, men kun frekvenser fra Feks 30 hz til 10.000 Hrz (10khz). Halvdelen af informationerne i lyden er væk, og man kan selvfølgelig godt høre musik, men i en betydelig dårligere kvalitet, end den optimale. Det er det samme der sker, hvis man prøver at modtage billeder på en scanner, der har en for lille mellemfrekvensbåndbredde. Scannere har meget forskellige data, så man kan ikke sige noget generelt om de forskellige typer og fabrikater, men som regel vil det stå i brugsanvisningen, hvor stor båndbredde der kan modtages med. De ideelle båndbredde til vejrbilleder er mellem 30 og 50 Khz . På mange scannere kan man vælge båndbredde ved hjælp af en omskifter med to stillinger en Nfm og en Wfm, altså en smal og en bred båndbredde, og her skal man for det meste vælge den der kommer tætest på de 30 Kz. På de dyrere scanner, kan man vælge mellem flere forskellige båndbredder, så her er der intet problem.

 


COMPUTER PROGRAMMER


TRACKE PROGRAMMER / MODTAGEPROGRAMMER:
De satelliter der er lettest at gå til, er de orbiterende, altså satelliter der flyver omkring jorden. En tur jorden rundt for en satellit, tager knapt 2 timer, så der skal altså bruges et pc program, der kan finde ud af, hvor satelliterne befinder sig på givne tidspunkter. Denne type programmer omtales normalt som tracke programmer, og de er lavet i utallige variationer. Fælles for dem, er at man skal indtaste sin possition, og det foregår normalt i længde og breddegrader, dernæst skal man opgive forskellen mellem dansk tid og utc tid, og det er 1 time når vi har normal tid i Danmark, og 2 timer når vi har sommertid.. Når det er normaltid og klokken er 12:00 i London ( dette kaldes for GMT tid og hvis programmet spørger om UTZ eller UTC tid opgiver du bare samme tidsforskel som til GMT) er klokken 13:00 i Danmark. Nu ved programmet, vilket geografisk område det skal dække, så nu skal det vide hvor satelliterne befinder sig, dette gøres ved at "fodre" programmet med data filer, som indeholder data for de forskellige satelliter, og disse filer kaldes for kepler filer. Det lyder besværligt, men data (kepler) filerne kan hentes på internettet og programmer opdaterer så sig selv, og så kan de kører mellem 3 og 6 måneder før de skal opdateres igen. ( en typisk kepler fil over alle vejrsatelliter fylder cirka 10 kb)....

Der er flere programmer beregnet til modtagelse af WX sat billeder, men et af de mest brugte er POES som både kan tracke satelliterne
og modtage billederne.

Du kan downloade POES aptdekoder her: Klik her

Du kan hente mere information på dansk, om hvordan man installerer og bruger programmet.
Hent beskrivelsen I PDF format, ved at
Klikke her.